EDER Förvaltning AB

O-noterade Investeringar, Kapitalanskaffning

O-noterade aktier, Kapitalanskaffning

Läs mer om min expertis

Investering i O-noterade bolag

Hos oss kan du köpa onoterade aktier! 

Investera i aktier som inte går att handla i marknaden

Unik tillgång till bolag som befinner sig i en tidig fas.


Kapitalanskaffning

Vi har ett nätverk av både privata investerare och entreprenörer. 

Via vårt nätverk kan vi erbjuda investerare möjligheten att investera i bolag på olika risknivåer.