Nyheter

för att komma till bolagens hemsida tryck på företagsnamnet

EEW Solar

Trolig Börsnotering Oktober/November 2020 Erbjudande om att köpa aktier!

Eco Energy World (EEW) grundades 2008. Eco Energy Worlds verksamhet är att utveckla solkraftverk och att fungera som en oberoende kraftproducent "IPP".

Intäkter genereras genom försäljning av utveckling av solenergiprojekt och genom ägande av solparker (s.k. IPP, Independent Power Producer) och försäljning av el från dessa solparker.

Unik affärsmodell fokuserad på den icke- subventionerade solenergimarknaden med 380 GW potential till 2030.

EEW har varit i drift i tio år och har utvecklat 1 200 MW solenergiparker över hela Europa och Asien Stillahavsområdet.

EEW planerar att utveckla ytterligare 2 275 MW till försäljning och 400 MW för eget ägande, s.k. IPP operationer de närmaste åren.

EEW avser att investera 190 miljoner euro i eget kapital i IPP-verksamhet.

Företaget genererade en nettoinkomst på 6,2 M€ (2018) och planerar att växa detta till 37 M € 2022.

Solenergi - en stor del av framtidens energikällor

Solenergi kommer stå för mer än 30% av framtida energiinvesteringar. Fram till 2050 kommer solkraft stå för 22% av världens energi (idag 2 %).

Solenergi är idag så etablerat och kostnads- effektivt att inga subventioner behövs för dess lönsamhet.

Idag är solenergi billigare än kol i länder som Tyskland, USA, Italien, Spanien, Australien etc.

Solenergi är en av de viktigaste energikällorna för att uppnå världens klimatmål

Vid intresse av mer info maila oss genom kontaktformuläret. 


WAXY

VARFÖR INVESTERA I WAXY

Erbjudande om att köpa aktier!


Waxy är den första kedjan för enbart bilvård i Sverige!

Marknadspotentialen är enorm -7-8 miljarder kronor enligt Dagens Industri.
Ingen verklig konkurrent med enbart fokus på komplett bilvård.
Omsättningsökning ökning 580% augusti 2019 till januari 2020 - utan marknadsföring.
Bevisad helt miljömässig och beprövad teknologi.
Bolaget ISO 9001 och 14001 certifierat och följer kollektivavtal, medlemmar i Motorbranschens arbetsgivarförbund.
Möjlighet till att vara med innan börsnotering.
Börsnotering på Stockholmsbörsen planerad 2021.
FINANSIERING och ERBJUDANDE
Börsintroduktion 2021 (Nasdaq/OMX) har påbörjats med aktiespridning för att uppnå
kvalificeringskravet på 300 aktieägare. Idag finns det 170 aktieägare.
Rådgivare för börsnoteringen är United Bankers, med Henrik Hedelius och Petra Sas.
Justerat Eget Kapital möjliggör organisk tillväxt med eget kassaflöde för fortsatt expansion.
Bolagets ambition är att i takt med bolagets stärkta finanser dela ut delar av framtida vinster till aktieägarna, dvs bli ett attraktivt utdelningsbolag.

Finansieringsrundor

· 20 000 000 kr, aktiepris 1 kr per aktie i mars. Fulltecknad.

Uppsala - Färdigställd fastighet med AAA-läge, bredvid
IKEA. Montering och idrifttagning under 2020 kvartal 3

· 20 000 000 kr, aktiepris 1,50 kr per aktie i juni. Fulltecknad.

Göteborg - Befintlig fastighet med AAA-läge, under ombyggnad. Montering och idrifttagning under första halvåret 2021.

· 30 000 000 kr, aktiepris 2 kr per aktie i juli-september 2020.

Linköping - Projekterad mark med AAA-läge intill E4.

Montering och i drifttagning under andra halvåret 2021.

 Vid intresse av mer info maila oss via kontaktformuläret.