Nyheter

High Yield

Ett naturligt val till den låga ränta som i dag existerar på bankkonto och obligationer.

Passar dig som söker en placering med möjlighet till en löpande ränta (kupong) som, utifrån rådande ränteklimat, är högre än i en traditionell ränteplacering. Du är beredd att ta en risk gentemot referensbolagen och söker möjligen efter ett alternativ till att göra en direktinvestering
i företagsobligationer. Vid kredithändelser påverkas din investering
negativt. Det är därför viktigt att du sätter dig in i betydelsen och
effekten av en eller flera kredithändelser

www.garantum.se
  • Ni får nu möjlighet att köpa aktier i bolaget Tessin AB

Europas 3:e största fastighets crowdfunding plattform.

Vi har fått möjlighet att göra en ägarspridning i denna aktie inför notering Q1 2020.

Varför vill ni inte missa denna investering?

  • Säkrat 1 miljard (de ville placera mer, men tessin ville "börja med 1 miljard" från institutionellt kapital till deras nya AIF fond, beräknad intäkt ca. 50-60 MSEK per år.
  • Intjäning 1,25% på minst 1 miljard =12,5 MSEK intäkt + perfomancee fee 20% = ca 18 MSEK
  • Lansering av en retailfond för vanliga privatfonder med mål om 1-3 miljarder. Den enda konkurrenten kreditfonden har ca 4 miljarder. Där de köper Tessin med intäkt 5% = minst 50 MSEK intäkt + 1,6% management fee + Performance fee 20%
  • Man lanserar i nya marknader, först ut är Finland.Värdering idag ca 200 MSEK tilltänkt notering ca 350-400 MSEK
Scandinavian Credit Fund

Strategi:

Kreditfonden skiljer sig från andra fonder eftersom vi främst investerar via direktutlåning till företag, med det kapital som investerats i fonden.
Vårt mål är en hög riskjusterad avkastning med låg eller ingen korrelation till aktie-, obligation- och råvarumarknader.
Fonden passar väl in som en komponent i en väl diversifierad portfölj. Genom att investera i direktlån till företag får du som investerare en långsiktigt högre, samt stabilare avkastning på din investeringsportfölj. Samtidigt som du bidrar till samhällsnytta.

Avkastningsmål: 6-8%

Riskklass: 2

Förvaltningsmetodik:

- Kreditfonden tillämpar riskspridning på sin portföljsammansättning.
- Fonden erbjuder kort- till medelfristig säkerställd utlåning.
- Kreditfondens totala risk beror främst på utlåningsobjektens profil.Kredit- och investeringsteam:
Fredrik Sjöstrand, Stefan Skrimsjö, Hans Lundholm och Peder Broms.