• Vi hjälper dig att betala rätt skatt och få ut rätt värde för ditt företag

Kapitalförvaltning

Det är vår övertygelse att bäst ekonomisk utveckling nås genom aktiv fördelning och bredd mellan olika typer av tillgångar, strategier, förvaltare och marknader. För att nå våra högt ställda mål och förvaltningsfilosofi investerar vi i första hand i alternativa investeringar och till viss del direkt i aktie- och räntemarknaden. Vi prioriterar en jämn utveckling på förvaltat kapital, där vi med hjälp av ränta-på-ränta effekten, över tid utvecklar kapitalet på ett fördelaktigt sätt för dig som kund.

Vi arbetar långsiktigt med kapitalförvaltning och det är viktigt för oss som effektiv partner att även du som kund ser långsiktigt på ditt investerade kapital.

Finansiell planering

- Rätt pension och dess möjligheter
- Att säkerställa marknadsmässig lön
- Att använda bolagets vinster till långsiktigt sparande
- Att bygga rätt bolagsstruktur

- Att använda vilande bolag

- Att säkerställa rätt strategi för dina utdelningar
- Planera inför kommande exit eller generationsskifte
- Att använda pensionsutfästelser

Företagsrådgivning

Hos oss på EDER Förvaltning fokuserar vi på dig och dina möjligheter. Vi hjälper dig bland annat med att hitta rätt förvaltare och högsta möjliga avkastning, rätt skattestruktur och bolagsstruktur för lägsta möjliga skatt. Allt för att ge dig största möjliga handlingsfrihet och för att du som företagare skall få ut maximalt ekonomiskt värde från ditt företag efter skatt.
Sparande & Försäkring

- Heltäckande finansiell rådgivning

- Rådgivning inom alla former av pensionssparande- Placering av sparkapital i flera olika sparformer- Rådgivning inför köp eller försäljning av fastigheter eller andra tillgångar- Skatterådgivning och grundläggande juridik.

Vår rådgivning ger dig tydliga och prisvärda alternativ inom förvaltnings- och försäkringslösningar. Det är en komplex marknad, men med hjälp av vår kunskap och våra förvaltningstjänster gör vi det enkelt för dig att välja en förvaltningslösning som passar just dina specifika mål och som motsvarar din syn på sparande och försäkring.
.