Vårt motto

Vi är här för Ert behov

Vi har 40 års erfarenhet inom finansiellrådgivning och arbetar med privatpersoner och företagsägare. Vi arbetar med kapitalanskaffning samt onoterade aktier.