Vårt motto

Vi är här för Ert behov

Vi är ett anknutet ombud till Nord Fondkommission och har 18 års erfarenhet inom finansiellrådgivning och arbetar med privatpersoner och företagsägare. Utöver kapitalförvaltning arbetar vi med kapitalanskaffning med inriktning mot fastighetsmarknaden.