Samarbetspartner är många inom försäkring och fondkommissionärer tex. Mangold Fondkommission, Garantum Fondkommission, Nord Fondkommission, Folksam Försäkring, Danica Försäkring, Movestic Försäkring, Jool Capital, Länsförsäkringar, SEB