Sharpio AB är en spin-off från SIP Nordic Fondkommission AB som startades 2006. Sharpio är ett nischbolag som uteslutande vänder sig till dig som framgångsrik entreprenör samt dina anställda nyckelpersoner.

Under åren har vi mött många företagare som upplever det krångligt, skatteineffektivt och svårt att skapa bra ersättningsprogram för sig själva och nyckelpersoner inom företaget.

Med vår och våra ledande rådgivares samlade expertis kring bolagsbeskattning, belöningsprogram samt aktuell skattelagstiftning har vi tagit fram nya effektiva lösningar för ägare och nyckelpersoner i framförallt fåmansaktiebolag.

Sharpio erbjuder idag ett antal unika affärslösningar som samtliga har tagits fram i samarbete med ledande globala investmentbanker.

Metstream Ltd                                                                                    Köp guld och bygg din framtid

Metstream är ett Londonbaserat företag som erbjuder streaming- och royaltyprogram i guld, koppar, kobolt samt verifierade kolenheter. Genom våra etablerade leveranskanaler upphandlar vi egenutvecklade guld, koppar och kobolt. Våra skräddarsydda streaming- och royaltyprogram ger våra kunder möjlighet att köpa dessa som fysiska tillgångar till reducerad kostnad. Royalty- och streamingprogrammen designade av MetStream International Ltd. ger köpare prissäkerhet, hävstång för att öka ädelmetallpriserna och exponering för en högkvalitativ tillgång.