Sharpio AB är en spin-off från SIP Nordic Fondkommission AB som startades 2006. Sharpio är ett nischbolag som uteslutande vänder sig till dig som framgångsrik entreprenör samt dina anställda nyckelpersoner.

Under åren har vi mött många företagare som upplever det krångligt, skatteineffektivt och svårt att skapa bra ersättningsprogram för sig själva och nyckelpersoner inom företaget.

Med vår och våra ledande rådgivares samlade expertis kring bolagsbeskattning, belöningsprogram samt aktuell skattelagstiftning har vi tagit fram nya effektiva lösningar för ägare och nyckelpersoner i framförallt fåmansaktiebolag.

Sharpio erbjuder idag ett antal unika affärslösningar som samtliga har tagits fram i samarbete med ledande globala investmentbanker.

AISBX 

Affärs iden är att ge små och medelstora bolag möjlighet till kapitalanskaffning via privat investerare. I den traditionella AISBX-affärsmodellen kan småföretag lista sina företag för aktiehandel. AISBX erbjuder sina investerare att köpa en andel av ditt företag i utbyte mot kontanter för att vara en del av ditt bolag samt att öka lönsamheten i din rörelse.